Automatisk visning av dagens møter

VisioSign henter automatisk data fra Outlook-delen i din Exchange-løsning slik at informasjon om dagens eller ukens møter vises på dine informasjonsskjermer. På den måten gir skjermene både de ansatte og gjenster en god oversikt over hva som skjer i bedriften, institusjonen, på skolen eller i organisasjonen.

Di kan velge å vise en liste med oversikt over møter eller en mer detaljert visning av de enkelte møtene. Det kan være forskjell på hva du ønsker å vise i for eksempel et resepsjonsområde og hva som skal vises på små informasjonsskjermer som henger utenfor de ulike møterommene. Når man har definert hva som skal vises på de ulike stedene er systemet vedlikeholdsfritt. Det eneste du og dine kolleager trenger å gjøre er å opprette og vedlikeholde møter i Outlook på samme måte som man er vant til, og dette blir automatisk presentert ute på skjermene.

Det grafiske designet og layouten på skjermene lages i samarbeid mellom deg og vår grafiker slik at det følger bedriftens logoprofil.Last ned mer informasjon om Exchange Integrasjon
Last ned mer informasjon om møteromsskjermer

Møteromsskjermer Modul

Touch Modul

Wayfinder Modul