Sikkerhet på arbeidsplassen

Hvis produksjonsarbeidere ikke er kjent med sikkerhetsregler og forskrifter, kan det bli svært kostbart for selskapet. Det er derfor produksjonsselskaper har ekstra fokus på sikkerhet på arbeidsplassen. I slike tilfeller kan informasjonsskjermer spille en viktig rolle i å sikre at arbeidstakere er klar over selskapenes sikkerhetsforskrifter og innføring av nye sikkerhetsrutiner.

Touch-skjermer er egnet til å gi en oversikt over de farlige områdene i et anlegg, mens små skjermer kan indikere områder hvor spesielle sikkerhetstiltak er nødvendig, for eksempel vernehjelm områder etc.

Weber Saint-Gobain er et godt eksempel på et internasjonalt selskap som legger stor vekt på sikkerhet. De bruker informasjonsskjermer strategisk plassert inne i fabrikkene, for å øke bevisstheten om deres strenge sikkerhetstiltak. Foreløpig har de mer enn 100 skjermer i fabrikker, lagre og kontorer over hele Skandinavia.

Eksempler på innhold:

For de ansatte

  • Henvisning til viktige dokumenter
  • Informasjon fra intranett
  • Produksjons prosesser
  • Sikkerhetsregler og forskrifter
  • Nødsituasjoner
  • Interne nyheter

Korridorer, kontor og møterom

LEAN

Resepsjon, lobby og inngang

Sikkerhets veiledning og instruksjoner